Historik

Tveta är en gammal jordbrukssocken strax sydväst om staden Södertälje. I området finns många kända fornlämningar och gravområden.

Tvetabergs Säteri med sina då stora arealer var det naturliga centrumet i socknen med en kyrka som uppfördes under sent 1200tal. Socknen sträcker sig ut mot Bränninge Gård och Hallsfjärden i öst, omgärdar sjöarna Lanaren och Måsnaren och gränsar vid Långsjön och Vällingen i väster. Här fanns under 17-1800 talet Åleströms klädesfabrik, tegelbruk, spinneri, skola och senare ålderdomshem vid viken nedanför herrgården. I ån som förbinder de båda sjöarna Måsnaren och Lanaren fanns även sågverk och en kvarn. År 1863 bodde på själva huvudgården och underliggande torp ca 157 personer.

Någon gång runt slutet av 1600-talet skapades Säteriet av fru Carin Bååt, Carl Cantersten och landshövding Erik Lovisin och beboddes av den senare fram till 1796. Därefter ägdes Tvetaberg av familjerna Hjerta och Elgenstierna. 1839 köptes Tvetaberg av Clas Tamm vars familj sedan kom att bebo Tvetaberg fram till 1895 då ene sonen som övertagit gården efter att ha löst ut sina syskon blev tvungen att sälja.

När Clas Tamm första gången besökte sin gård för att på egen hand inspektera skrev han ner detta i sin dagbok i januari 1839 "Rest ut ensam till Tvetaberg; Kl 12 var jag der och hade sedan åtskilligt med Inspectoren att språka; Jag besökte Sedevall i Qvarn och förnyade contractet; Stället är vackert, ensligt och dystert; det finnes höga träd och små foglar; jag låg i stora byggningen innanför salen; hade feber om natten af bröstverk." Som tur är föll Tvetaberg resten av familjen i smaken och Tamm kunde flytta in i maj samma år.

Under de senaste 100 åren har Säteriet hyst olika ägare. Familjen Ridderstolpe Jakobsson är andra generationen som idag bebor Tvetaberg. Familjen har arrenderat gården sedan 1956 och ägt Säteriet sedan mitten av 1980 talet.

tvetaberg.jpg Bild: Originalteckning av Clas Tamm.