Herrgården

Herrgården består av huvudbyggnaden och fyra mindre flygelbyggnader. Södra Flygeln, till vänster om huvudbyggnaden på bilden, var ursprungligen Säteriets kök. Västra Flygeln kallades landshövdingeflygeln och blev senare arrendatorbostad. Norra Flygeln är den minsta av flyglarna och bevarad i skick från mitten av 1800 talet med fyra kakelugnar, bröstpaneler och originaldörrar. Östra Flygeln historia är mer okänd men vissa uppgifter finns om att den hyst ett gårdsmejeri. Huvudbyggnaden består numera av 20 rum och kök.

Den femte januari 1986 startade en brand på vindsvåningen som då innehöll flera sommarrum, vind och en bastudel. Branden upptäcktes relativt tidigt då huset var bebott och den tillkallade brandkåren gjorde en första släckning. När man trodde att branden var under kontroll och skulle till att inleda eftersläckningsarbetet spred sig branden plötsligt okontrollerat. Branden fortsatte hela natten och följande dag med fyra olika branddistrikt som bekämpade elden tillsammans med ägaren, boende och grannar från gårdarna intill. När släckningsarbetet var över hade man lyckats tömma hela herrgården på inventarier förutom biljardbordet och det som återstod av huset var helt täckt av is då detta var en osedvanligt kall vinter med en kyla som tangerade -20 grader. En brandman som var med berättade vid ett senare tillfälle att det var så kallt att deras kläder frös till is efter bara en kort stund och blev som pansar att bära. Därför fick de tina upp inomhus med jämna mellanrum och ägarfamiljen fick avbyta varandra vid slangarna som tog sitt vatten från sjön nedanför herrgården. När morgonen kom återstod endast den nedre våningen. Tak, vind och övre våningen var helt nedbrunna. Av bottenvåningen återstod väggar och i vissa fall även innertak men allt var svept i en tjockt rustning av is.

Direkt inleddes det stora arbetet med att återuppbygga herrgården i samverkan med försäkringsbolag, arkitekt, riksantikvarien och senare även 1700 talsexperten Lars Sjöberg. Huset täcktes i ett gigantiskt tält så att arbetet kunde påbörjas och fortgå oavsett väder och vind. Detta arbete skulle avslutas under sommaren 1987 men två veckor innan återinvigningen upptäckte en boende i en flygel att det lyste konstigt ur fönstren vid huvudingången. Brandkåren tillkallades och fick släcka en brand som uppstått av förmodade kvarlämnade linoljetrasor. Hela huset fick restaureras vilket innebar att alla ytor antingen fick målas, slipas eller tapetseras om för andra gången. Under hösten 1987 invigdes huset med en dundrande fest med långbord för ett hundratal personer på vinden.

Huvudbyggnaden användes sedan som privat bostad under många år och senare kom huset att hyras ut till turister under sommarhalvåren. Under ett antal år fanns här stiftelsen St Ignatios med sitt Centrum för Östkyrkliga studier. Herrgården blev ett centrum för kristen ortodox bildning och fungerade som internat och gemensam samlingspunkt för de ortodoxa kyrkorna i Sverige och världen. Biskopar, patriarker och huvudmän från alla kristna ortodoxa kyrkor har besvistat Tvetaberg under dessa år.

Idag är herrgården åter privatbostad och de fyra flyglarna används som bostader för hyresgäster. Den vackra engelska parken som sluttar ner mot Måsnarens södra utlopp är privat och är inte öppen för allmänheten. Det finns dock ett gångstråk som leder längsmed stranden runt Måsnaren där alla är välkomna att promenera.